یک دختر ِ متفاوت

زنده ام ، چون به شناسنامه مٌهرِ باطل شد ، ندارم . . .

 
» غمگنانه های کوتاه :: ۱۳٩٦/۸/٢۱
» آلزایمر :: ۱۳٩٦/۸/۱٤
» آرزو :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» چشم انتظار :: ۱۳٩٥/٤/٢۸
» عیدی :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» شهرزاد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» فیلتر وبلاگ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» غروب :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» تنهائی ممنوع :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» همانم :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» چقد خوشحالم :: ۱۳٩۳/٦/٢
» پای شعر می لنگد :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» مرد خرداد :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» بنویس انتظار :: ۱۳٩۳/٢/٤
» دو ر می فا :: ۱۳٩۳/۱/٥
» شعر من صحنه دارد :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» چشمای تـو :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» تو :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» جدائی :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» آرزو :: ۱۳٩٢/۸/۸
» عکسامو پاره کن :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» شـــایـد :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» بافتنی :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» الفبای من :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» تب :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» هیچ :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» دائم الخمر :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» درد :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» درد :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» قلب شکسته :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» مُرده :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» قسم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» بیهوده :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» سیگار :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» آغوش ِ تو :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» منطق :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» شرط :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» آلزایمر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» کیبورد ِ ضد آب :: ۱۳٩۱/٩/٦
» اشک :: ۱۳٩۱/٧/٧
» ما :: ۱۳٩۱/٧/٧
» صبر :: ۱۳٩۱/٧/٧
» غریبه :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» گریه :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» سمفونی :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» فاحشه :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» ماکِت :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» سیزده :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» مرده :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» باکره :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» گریه :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» سکوت :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» سقوط :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» حسود :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۱/٦/٢٠