مرد خرداد

سلام ای مــــرد ِ خــردادی

تــو ، دنیـــا رو به مـن دادی

آرامشــت تسکیــن ِ دردامه

دیوونتــــم ای مرد ِ خردادی

لبخنــد ِ تو شرجی ّ شهریور

قلبـت خوده گرمـای خرداده

ممنونم از این خالق ِ عاشق

با بـودنت ، دنیــا رو بــِم داده

 

همسرم به جشن دنیا خوش آمدی

پــویــای زیبــا و مهـــربانم

وجـودت ، بــا ارزشترین نعمت خداوند است برای قلب ِ عاشقم ♥

 

تـو خــردادی ترین مــرد ِ زمینی

تــو  هستــی ّ ِ منه عاشقترینی

/ 0 نظر / 31 بازدید