تو

تقدیم به همراه ِ لحظه های زندگیم به همسر ارجمندم " پـویـا 

گفته بودم
مثل ِ هیچکس نیستی
هستی
مثل ِ تمام مردها . . .
فقط !
با تـــــو 
عاشقم ! . . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید