مُرده


یکروز نبودنم دیوانه ات می کند !

شک ندارم برایم گریه خواهی کرد 

و دست روی تن سردم می کشی و من 

نگاهت می کنم 

نمی توانم جوابت را بدهم

از سنگ رد نمی شود صدایم ! 

/ 0 نظر / 3 بازدید