آرزو


چقـــــــــــــــــدر دلم می خواهد
موقع ِ برگشتن از پیش ِ تو 
ساعتم خواب بماند
قطار بدون تأخیر برود
دلم جا خوش کند در آغوشت !

/ 0 نظر / 5 بازدید